Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (89)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 89:
Ringkasan tafsir;
Bani Israel telah berdoa kepada Allah “ya Tuhan kami, datangkan lah kepada kami Nabi yang akhir zaman, supaya menolong kami untuk menghalau musuh-musuh kami” iaitu ketika mereka menderita dari  hasil peperangan yang menyempitkan kehidupan mereka.

Maka Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada umat manusia khusus kepada Kaum Yahudi di Madinah dengan membawa pengajaran Kitab AlQuran yang mana AlQuran menceritakan kebenaran kitab Taurat. Tapi bila telah didatangi nabi akhir zaman, mereka ingkari pula. Oleh itu laknat Allah kepada kaum Yahudi orang kafir yang ingkar akan berterusan. [Previous] [Next


Sumber,
Terjemahan (1.2.81~90); 
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr
Pautan,